Gale

Multiodborová databáza Infotrac od vydavateľstva GALE.
Databáze Infotrac poskytuje viac ako 31 800 titulov z rôznych vedných odborov.
Pre jednoduchšiu prácu je celá databáza rozčlenená do troch poddatabáz:
– AcademicOneFile databázu s obsahom viac ako 18 000 titulov – určených pre akademické a vedecké knižnice,
– GeneralOneFile databázu s obsahom viac ako 14 000 titulov – určených pre verejné a iné knižnice,
– Infotrac Custom Journal 50/100 databázu s obsahom viac ako 25 000 titulov – určených na výber
titulov charakterizujúcich profil každej knižnice jednotlivo.

Adresa

www.galepages.com/libsas

Vydavateľ

American Physical Society

Jazyk

Anglický

Obsah

Biology, Chemistry, Economics, Psychology, Enviromental Science, Criminal Judging, History, Political Science, Marketing

Retrospektíva

priebežne

Poznámky

Vstup do úplných textov, vyhľadávacie funkcie, prezeranie jednotlivých čísel časopisov