Skúšobný prístup do databázy EBSCO Art Full Text

  • Post published:1. októbra 2020
  • Post category:Novinky

Milí čitatelia, od 1.10. môžete využívať skúšobný prístup do databázy EBSCO Art Full Text.

V databáze Art Full Text od spoločnosti EBSCO nájdete:

  • Fulltextové články z viac ako 160 aktívnych plnotextových periodík
  • Abstrakty pre viac ako 690 periodík, vrátane takmer 370 recenzovaných časopisov
  • Abstrakty pre viac ako 14 000 umeleckých dizertačných prác
  • záznamy viac ako 220 000 umeleckých reprodukcií
  • Plné texty siahajú až do roku 1977

Pre vstup do databázy použite odkaz: http://search.ebscohost.com