Týždeň otvoreného prístupu – Webináre k problematike otvoreného prístupu (open access)

V ÚK SAV sa konala séria on-line podujatí – webinárov  k problematike otvoreného prístupu (open access). 

Určené boli pre vedeckých pracovníkov, doktorandov, redakcie časopisov, spracovateľov Inštitucionálneho repozitára SAV, knižničných pracovníkov, ako aj všetkých ďalších aktérov vedy a výskumu v SAV

Webináre sa uskutočnili v rámci medzinárodného Týždňa otvoreného prístupu (Open Access Week) 2021 s týmto predbežným programom:

26.10.2021 (utorok) 10.00 Úvod do open access (Andrea Doktorová)
26.10.2021 (utorok) 11.00 Verejné licencie Creative Commons (Andrea Doktorová)
26.10.2021 (utorok) 13.00 Sherpa Romeo a Sherpa Juliet (Gabriela Straková)
27.10.2021 (streda) 13.00 Granty EU (Horizon Europe) a open access (Andrea Doktorová)
28.10.2021 (štvrtok) 10.00 Directory of Open Access Journals (Lenka Džimová)
29.10.2021 (piatok)  11.00 Pochybné praktiky v publikovaní: predátorské publikovanie (Natália Pastorková)

Záznamy z webinárov:

Topic: Úvod do open access
Start Time: Oct 26, 2021 10:00
Meeting Recording:
https://us02web.zoom.us/rec/share/sWTIx_Qh6yJUWugXaR_6khTWsbRjjQLHILm1aWwZrgAi0_Ov_SyB_MJ-xwG7j1ED.4eiCmJoaEB7Rj5fe

Prezentácia:

 

 

 

 

 

Topic: Verejné licencie Creative Commons
Start Time: Oct 26, 2021 11:00
Meeting Recording:
https://us02web.zoom.us/rec/share/wbZ5DshsntIVW7rrUcXgwJHyacuKrmSu_qBIveA7XTg0P1yjq-b-V-IS5diuvvoW.n3QhNGkRQKWAFBLn

Prezentácia:

Topic: Sherpa Romeo a Sherpa Juliet
Start Time: Oct 26, 2021 13:00 PM
Meeting Recording:
https://us02web.zoom.us/rec/share/ACDqKYzmsCVBwSjyMgZzB42zUgSHqTCViUMvqwEaCHTOlQZUZLrpiEt4XiimuEpX.6NkegDwTGZcex9gC

Prezentácia:

Topic: Granty EÚ (Horizon Europe) a open access
Start Time: Oct 27, 2021 13:00 PM
Meeting Recording:
https://us02web.zoom.us/rec/share/9SVXzrK18figOsTuVx2cw2tH6RpduPMCUeysstPlwQImCqHpqm_N6XvahX1kBBVY.UgfpqY2lFkzOBX11

Prezentácia:

Topic: Directory of Open Access Journals DOAJ
Start Time: Oct 28, 2021 09:43 AM
Meeting Recording:
https://us02web.zoom.us/rec/share/vcA0d66N7_Tg2tDVwcDqCxSDVOB5NafgcsEoyvpVSCEyZCpe_Jizypaj_220X-dI.N3K_IZe_IApAhUYh

Prezentácia:

Topic: Pochybné praktiky v publikovaní: predátorské publikovanie
Start Time: Oct 29, 2021 11:00 AM
Meeting Recording:
https://us02web.zoom.us/rec/share/Cny0TQy-TU-KqOzgrwfwB8soCfXH5XXZcXK4lfL6hqujqACe_zn05lqgKsIzal2Z.L5IRB6-MB1Om3_7h

Prezentácia: