VÝROČNÉ SPRÁVY V.V.I.

výročné správy

Od roku 2007 sa Výročné správy zverejňujú na stránkach Slovenskej akadémie vied, v.v.i.

Výročná správa o činnosti a hospodárení verejnej výskumnej inštitúcie za rok 2023

Od roku 2007 sa Výročné správy zverejňujú na stránkach Slovenskej akadémie vied, v.v.i.