OZNAMY

fORMULáRE

Blog

NAJčASTEJšIE KLADENé OTáZKY

Do ÚK SAV sa môže registrovať ktokoľvek, kto dovŕšil vek 15 rokov. Do knižnice je potrebné prísť osobne s platným občianskym preukazom (občan SR) alebo s pasom a potvrdením o mieste pobytu (cudzí štátni občania). Ak máte čipovú kartu, treba si doniesť i tú – bude Vám slúžiť ako knižničný pas (preukaz). Ak čipovú kartu nemáte, vystavíme ju Vám za poplatok.

Členstvo v knižnici je 5€ na 12 mesiacov. Knižný pas čitateľa (preukaz) stojí 6€, pokiaľ však má čitateľ vlastnú čipovú kartu, platí poplatok len za členstvo v knižnici. Objednávanie a výpožička dostupných dokumentov je zadarmo. Pracovníci SAV poplatky za členstvo, preukaz a rezerváciu neplatia.

Dokumenty si čitateľ môže objednať cez online katalóg knižnice (staršie dokumenty cez lístkový katalóg). Do katalógu sa prihlási prideleným ID (číslo čip.karty) a heslom, ktoré je tvorené dátumom narodenia odzadu a iniciálkami mena odzadu (RRMMDDPM). Návod na objednávanie dokumentov nájdete TU. Každý deň je k dispozícii konzultačná služba, ktorá čitateľovi ukáže ako pracovať s katalógom. Pokiaľ je dokument práve vypožičaný, je možné si ho rezervovať. Rezervácia dokumentu je spoplatnená podľa Cenníka. Objednávanie dokumentov spoplatnené nie je.

Výpožičná lehota pre študentov alebo pre používateľov bez vysokoškolského vzdelania je 1 mesiac. Výpožičná lehota pre používateľov s dosiahnutým II. stupňom vysokoškolského vzdelania je 3 mesiace. Dokumenty si môžu všetci používatelia 2x predĺžiť, pokiaľ ich nemá rezervované iný čitateľ.

Knihy sú pripravené na vyzdvihnutie do 1 hodiny, ak sa nachádzajú v sklade Klemensova. Ak sa knihy nachádzajú v iných skladoch, sú pripravené na vyzdvihnutie na druhý deň okolo obeda. Oznam o vyzdvihnutí dokumentov sa mailom nezasiela. Objednané dokumenty si čitateľ musí vyzdvihnúť do 5 pracovných dní, potom sa vracajú späť do skladu. Najviac môže mať požičaných 20 dokumentov. Dokumenty si musí prísť vyzdvihnúť osobne, (prip. ich môže vyzdvihnúť iná osoba na základe splnomocnenia).

Pokiaľ knihu naša knižnica nemá vo fonde, môže používateľ požiadať o jej sprostredkovanie cez medziknižničnú výpožičnú službu. Knihu/kópiu dokumentu knižnica objednáva len z knižníc mimo Bratislavy. Ak sa dokument nenachádza v žiadnej z knižníc SR – je možné požiadať o výpožičku zo zahraničnej knižnice (MMVS), táto služba je spoplatnená podľa Cenníka.

Dôvodov môže byť niekoľko. Skontrolujte:

Platnosť preukazu – ak vypršalo členstvo v knižnici, je potrebné osobne prísť s OP do knižnice.

Status dokumentu: vypožičaný – ak áno, žiadanku na rezerváciu dokumentu je možné zadať najskôr, mesiac pred vrátením dokumentu iným čitateľom.

Status dokumentu: nezvestný, vo väzbe – dokument nie je možné momentálne vypožičať

Triedu exemplára – nevypožičateľný, prezenčne.

Svoje konto – či na ňom nemáte nevrátené knihy alebo neuhradenú pokutu.