dozorná rada ÚK SAV, v. v. i.

Dozorná rada Ústrednej knižnice SAV, v. v. i.:

  • Róbert Karul, PhD. (člen Predsedníctva SAV pre 3. OV) – predseda
  • Ing. Veronika Púčiková, Úrad Slovenskej akadémie vied – členka
  • PhDr. Jaroslav Šušol, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK – člen