Zverejňovanie dokumentov

Zverejňovanie zmlúv,  objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.

Zoznam nájdete na webovej stránke Slovenskej akadémie vied: