DOKUMENTY KNIŽNICE

KNIŽNIČNÝ PORIADOK

Knižničný poriadok Ústrednej Knižnice Slovenskej akadémie vied., v.v.i.

CENNíK

Cenník služieb poskytovaných v Ústrednej Knižnice Slovenskej akadémie vied, v.v.i.

výročné správy V.V.I.

Zakladacia listina

organizačný poriadok

Organizačný poriadok ÚK SAV v.v.i.

vOLEBNý A NOMINAčNý poriadok

Volebný a nominačný poriadok Ústrednej Knižnice Slovenskej akadémie vied, v.v.i.

Pracovný poriadok

PRAVIDLÁ TVORBY ROZPOČTU

Plán rodovej rovnosti Slovenskej akadémie vied