DOKUMENTY KNIŽNICE

KNIŽNIČNÝ PORIADOK

Knižničný poriadok Ústrednej Knižnice Slovenskej akadémie vied., v.v.i.

CENNíK

Cenník služieb poskytovaných v Ústrednej Knižnice Slovenskej akadémie vied, v.v.i.

výročné správy

Od roku 2007 sa Výročné správy zverejňujú na stránkach Slovenskej akadémie vied, v.v.i.

Zakladacia listina

organizačný poriadok

Organizačný poriadok ÚK SAV v.v.i.

vOLEBNý A NOMINAčNý poriadok

Volebný a nominačný poriadok Ústrednej Knižnice Slovenskej akadémie vied, v.v.i.

Pracovný poriadok

PRAVIDLÁ TVORBY ROZPOČTU

Plán rodovej rovnosti Slovenskej akadémie vied