DOKUMENTY KNIŽNICE

KNIŽNIČNÝ PORIADOK

Knižničný poriadok Ústrednej Knižnice Slovenskej akadémie vied.

CENNíK

Cenník služieb poskytovaných v Ústrednej Knižnice Slovenskej akadémie vied.

výročné správy

Od roku 2007 sa Výročné správy zverejňujú na stránkach Slovenskej akadémie vied.

organizačný poriadok

Cenník služieb poskytovaných v Ústrednej Knižnice Slovenskej akadémie vied.