KONZULTAČNÉ A REFERENČNÉ SLUŽBY

Konzultačné služby sú v Ústrednej knižnici SAV poskytované 2 spôsobmi – osobne a online.

 

  • Osobne

V priestoroch výpožičiek a študovne ÚK SAV je stála konzultačná služba, ktorá podáva čitateľom a návštevníkom knižnice informácie o knižnici, jej službách a knižničných fondoch.

 

Konzultant poradí:

  • pri orientácii a vyhľadávaní v katalógoch knižnice,
  • pri postupe pri vypožičiavaní (objednávaní) dokumentov,
  • pri vyhľadávaní relevantnej literatúry na určitú tému,
  • Online konzultačné služby

Chat

Všetci návštevníci webu môžu komunikovať s knižnicou prostredníctvom online chatu. Komunikácia cez chat je veľmi jednoduchá, stačí kliknúť na „bublinu“ chatu v dolnej časti obrazovky a začať konverzáciu. Pracovník, ktorý je v daný deň za službu zodpovedný, ihneď odpovie na všetky otázky. Žiaľ, momentálne nie je v silách knižnice, aby zabezpečila poskytovanie služby 24 hodín denne. Používatelia môžu zanechať správu v offline režime chatu – odpoveď príde prostredníctvom e-mailu, zvyčajne do 24 hodín. 

 

Spýtajte sa knižnice

Ústredná knižnica SAV sprístupňuje službu Spýtajte sa knižnice – Ask your library, ktorej primárnym cieľom je odpovedať na prípadné otázky či podnety používateľov v zmysle stanovených podmienok a pravidiel. Táto služba je určená na pomoc pri výbere kníh, hľadaní informačných zdrojov, vyhľadávaní v databázach ako i pri hľadaní odpovede na otázku súvisiacu so službami knižnice.

Otázka môže byť zaslaná konkrétnej knižnici, ktorej fondy sú zamerané na predmet záujmu.

Otázky môžu mať všeobecný, či odborný charakter. Môžu sa týkať bibliografických a faktografických informácií, výpožičného procesu, prevádzky knižnice, digitálnej knižnice atď.