lICENCOVANÉ ELEKTRONICKé ZDROJE

Search EBSCO Discovery Service

neživá príroda

American Physical Society

002-atom

American Physical Society (APS) Journals Online obsahuje plné
texty z rozsiahlej kolekcie publikácií APS.

GEOREF

009-planet-earth

Databáza American Geosciences Institute. Obsahuje základné informácie o dokumentoch z odboru geografie a geológie celého sveta. 

GEOSCIENCEWORLD

009-planet-earth

Full-textová databáza vydavateľstva American Physical Society. Zahŕňa obsah 12 renomovaných peer-reviewed časopisov vydávaných APS

IOP SCIENCE

Online platforma vydavateľstva IOP Publishing – vydavateľstva Institute of Physics v Londýne. Poskytuje prístup k full textom periodík a elektronických kníh so zameraním na fyziku, medicínu a technické vedy.

KNOVEL

003-flask

Knovel je kolekcia dát určená inžinierom, vedecko-výskumným a akademickým pracovníkom so zameraním na prírodné a technické vedy. 

živá príroda a chemické vedy

KNOVEL

003-flask

Knovel je kolekcia dát určená inžinierom, vedecko-výskumným a akademickým pracovníkom so zameraním na prírodné a technické vedy. 

SCIENCE SIGNALING

007-leaf

Science Signaling predstavuje zdroj najaktuálnejších informácií z oblasti výskumu bunkovej signalizácie a regulačnej biológie

Science Translational Medicine

Interdisciplinárny vedecký časopis zameraný na aktuálne články, správy a komentáre z oblasti globálneho vedeckého výskumu v lekárskych vedách a biológii.

CHEMPLUSCHEM ONLINE

Plnotextová databáza špecializovaného vedeckého časopisu so zameraním na chémiu a príbuzné disciplíny poskytovaná na platforme Wiley Online Library. 

Spoločenské vedy

ARCANUM DIGITHECA

010-papyrus

Full-textová databáza „Arcanum Digitheca“ umožňuje vyhľadávanie a prístup k dôležitým tlačeným zdrojom maďarskej histórie.

CEEOL

CEEOL je databáza  na sprístupnenie odborných časopisov zo strednej, východnej a juhovýchodnej Európy zameraná na humanitné a spoločenské vedy.

ECONLIT

eokonimcké databázy

EconLit with Full Text je najspoľahlivejšou fulltextovou databázou pre ekonomický výskum. 

PSYCHOLOGY & BEHAVIORAL SCIENCES COLLECTION

004-mental-health

Psychology & Behavioral Sciences Collection je komplexná databáza obsahujúca informácie k témam z oblasti psychológie.

RILM ABSTRACTS OF MUSIC LITERATURE

005-music

RILM Abstracts of Music Literature with Full Text je obsiahla muzikologická bibliografická databáza, ktorá poskytuje  prístup k informáciám z oblasti hudby.

JSTOR

JSTOR (Journal Storage) je multiodborový online archív, ktorý  ponúka prístup ku zdigitalizovanému obsahu takmer 3000 časopisov.  JSTOR sa orientuje prednostne na humanitné a spoločenské vedy.

SCIENCE DIRECT

eokonimcké databázy

Databáza poskytuje prístup do plných textov časopisov a kníh renomovaného vydavateľstva Elsevier najmä z oblasti vied o živej a neživej prírode. 

multiodborové databázy

BRITANNICA ONLINE

010-papyrus

Full-textová databáza „Arcanum Digitheca“ umožňuje vyhľadávanie a prístup k dôležitým tlačeným zdrojom maďarskej histórie.

DE GRUYTER

008-head

Full-textová multiodborová databáza „De Gruyter Complete Journal Package“ vydavateľstva De Gruyter.

DIGIZEITSCHRIFTEN

Plnotextová databáza nemeckých akademických odborných periodík a časopiseckých článkov, servis pre vzdelávanie a výskum, poskytuje prístup do viac ako 200 nemeckých akademických periodík z 19 krajín sveta.

PROQUEST EBOOK CENTRAL

ProQuest Ebook central je databáza elektronických kníh z rôznych vedných odboroch. K dispozícii sú e-booky, ktoré ÚK SAV zakúpila ako trvalý nákup.  

EZB (ELEKTRONISCHE ZEITSCHRIFTENBIBLIOTHEK)

010-papyrus

EZB je online katalóg vedeckých a odborných periodík z knižníc a akademických pracovísk najmä v nemecky hovoriacich krajinách. Databáza je tematicky rozčlenená na 41 vedných odborov.

GALE

008-head

Multiodborová databáza Infotrac od vydavateľstva GALE.

PNAS

PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America) je oficiálny časopis Národnej akadémie vied Spojených štátov amerických. Zameraný je na tri hlavné oblasti: fyzikálne, spoločenské a biologické vedy.

SAGE PREMIER

Multiodborová plnotextová a bibliografická databáza obsahuje viac ako 700 titulov časopisov renomovaného vydavateľstva SAGE. Pokrýva oblasť obchodu, spoločenských vied, medicíny, vied o živej prírode a technológii. 

SCIENCE DIRECT

eokonimcké databázy

Databáza poskytuje prístup do plných textov časopisov a kníh renomovaného vydavateľstva Elsevier najmä z oblasti vied o živej a neživej prírode. 

SPRINGERLINK

008-head

Plné texty vedeckých a odborných časopisov vydavateľstva Springer International Publishing AG. V súčasnosti poskytuje prístup k viac ako 1000 časopisov.  Tituly sú zamerané na technické, lekárske a obchodné odbory.

SPRINGER NATURE

Springer Nature je najväčším vydavateľom akademických kníh a najvplyvnejších svetových časopisov. Umožňujú prístup k technologickým, vedeckým, medicínskym, spoločenským a humanitným vedám. 

WILEY ONLINE LIBRARY

Platforma pre multidisciplinárnu kolekciu on-line elektronických zdrojov, ktoré pokrývajú všetky oblasti života, medicíny a prírodných vied, spoločenských vied a humanitných odborov. 

citačné databázy

SCOPUS

eokonimcké databázy

Citačná a bibliografická databáza, ponúka vyše 20 000 dokumentov z oblasti živých, neživých a humanitných vied. 

WEB OF SCIENCE

008-head

Online portál spoločnosti Clarivate Analytics, vstupná brána do celého radu informačných zdrojov. V Ústrednej knižnici máte prístup do databáze Web of Science Core Collection, Journal Citation Reports, Essential Science Indicatiors a Current Contents Connect.