lICENCOVANÉ ELEKTRONICKé ZDROJE

neživá príroda

American Physical Society

002-atom

American Physical Society (APS) Journals Online obsahuje plné
texty z rozsiahlej kolekcie publikácií APS.

GEOREF

009-planet-earth

Databáza American Geosciences Institute. Obsahuje základné informácie o dokumentoch z odboru geografie a geológie celého sveta. 

GEOSCIENCEWORLD

009-planet-earth

Full-textová databáza vydavateľstva American Physical Society. Zahŕňa obsah 12 renomovaných peer-reviewed časopisov vydávaných APS

IOP SCIENCE

Online platforma vydavateľstva IOP Publishing – vydavateľstva Institute of Physics v Londýne. Poskytuje prístup k full textom periodík a elektronických kníh so zameraním na fyziku, medicínu a technické vedy.

živá príroda a chemické vedy

SCIENCE SIGNALING

007-leaf

Science Signaling predstavuje zdroj najaktuálnejších informácií z oblasti výskumu bunkovej signalizácie a regulačnej biológie

Science Translational Medicine

Interdisciplinárny vedecký časopis zameraný na aktuálne články, správy a komentáre z oblasti globálneho vedeckého výskumu v lekárskych vedách a biológii.

CHEMPLUSCHEM ONLINE

Plnotextová databáza špecializovaného vedeckého časopisu so zameraním na chémiu a príbuzné disciplíny poskytovaná na platforme Wiley Online Library. 

PLOS

007-leaf

PLOS je neziskové Open Access vydavateľstvo, ktoré poskytuje voľný prístup k článkom z medicíny a prírodných vied. 

REAXYS

REAXYS sprístupňuje kolekciu aktuálnych vedeckých chemických informácií a patentov. 

CAS SciFinder Discovery Platform

SciFinder poskytuje neobmedzený prístup do kolekcie aktuálnych vedeckých chemických informácií a patentov.

Spoločenské vedy

ARCANUM DIGITHECA

010-papyrus

Full-textová databáza „Arcanum Digitheca“ umožňuje vyhľadávanie a prístup k dôležitým tlačeným zdrojom maďarskej histórie.

CEEOL

CEEOL je databáza  na sprístupnenie odborných časopisov zo strednej, východnej a juhovýchodnej Európy zameraná na humanitné a spoločenské vedy.

ECONLIT

eokonimcké databázy

EconLit with Full Text je najspoľahlivejšou fulltextovou databázou pre ekonomický výskum. 

PSYCHOLOGY & BEHAVIORAL SCIENCES COLLECTION

004-mental-health

Psychology & Behavioral Sciences Collection je komplexná databáza obsahujúca informácie k témam z oblasti psychológie.

RILM ABSTRACTS OF MUSIC LITERATURE

005-music

RILM Abstracts of Music Literature with Full Text je obsiahla muzikologická bibliografická databáza, ktorá poskytuje  prístup k informáciám z oblasti hudby.

JSTOR

JSTOR (Journal Storage) je multiodborový online archív, ktorý  ponúka prístup ku zdigitalizovanému obsahu takmer 3000 časopisov.  JSTOR sa orientuje prednostne na humanitné a spoločenské vedy.

SCIENCE DIRECT

eokonimcké databázy

Databáza poskytuje prístup do plných textov časopisov a kníh renomovaného vydavateľstva Elsevier najmä z oblasti vied o živej a neživej prírode. 

TAYLOR & FRANCIS SOCIAL SCIENCE & HUMANITIES

The Taylor & Francis Social Science & Humanities Library (SSH Library) sprístupňuje v elektronickejpodobe vedecké časopisy vydavateľstva Taylor & Francis, Routledge, Psychology Press a iné. 

Cambridge Journals Online

010-papyrus

Databáza obsahuje štúdie a články vo viac ako 200 časopisoch prestížneho britského univerzitného vydavateľstva Cambridge University Press, ktoré pokrývajú humanitné a spoločenské vedy.

 

Cambridge Academic eBooks

010-papyrus

Databáza obsahuje elektornické knihy z prestížneho britského univerzitného vydavateľstva Cambridge University Press, ktoré pokrývajú oblasť histórie a sociológie.

WIENER JAHRBUCH FÜR KUNSTGESCHICHTE (ČASOPIS)​

010-papyrus

Prestížny časopis so zameraním na dejiny umenia. 

multiodborové databázy

BRITANNICA ONLINE

010-papyrus

Full-textová databáza „Arcanum Digitheca“ umožňuje vyhľadávanie a prístup k dôležitým tlačeným zdrojom maďarskej histórie.

DE GRUYTER

008-head

Full-textová multiodborová databáza „De Gruyter Complete Journal Package“ vydavateľstva De Gruyter.

DIGIZEITSCHRIFTEN

Plnotextová databáza nemeckých akademických odborných periodík a časopiseckých článkov, servis pre vzdelávanie a výskum, poskytuje prístup do viac ako 200 nemeckých akademických periodík z 19 krajín sveta.

PROQUEST EBOOK CENTRAL

ProQuest Ebook central je databáza elektronických kníh z rôznych vedných odboroch. K dispozícii sú e-booky, ktoré ÚK SAV zakúpila ako trvalý nákup.  

EZB (ELEKTRONISCHE ZEITSCHRIFTENBIBLIOTHEK)

010-papyrus

EZB je online katalóg vedeckých a odborných periodík z knižníc a akademických pracovísk najmä v nemecky hovoriacich krajinách. Databáza je tematicky rozčlenená na 41 vedných odborov.

GALE

008-head

Multiodborová databáza Infotrac od vydavateľstva GALE.

OXFORD ACADEMIC JOURNAL

OUP vydáva recenzované vedecké časopisy, mnohé v spolupráci s vplyvnými vedeckými a profesijnýmispoločnosťami. Súčasťou Oxford Journals Collection  často citované časopisy z humanitných aspoločenských vied, práva a legislatívy, vied o živej prírode, medicíny, matematiky a fyziky.

PNAS

PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America) je oficiálny časopis Národnej akadémie vied Spojených štátov amerických. Zameraný je na tri hlavné oblasti: fyzikálne, spoločenské a biologické vedy.

SAGE PREMIER

Multiodborová plnotextová a bibliografická databáza obsahuje viac ako 700 titulov časopisov renomovaného vydavateľstva SAGE. Pokrýva oblasť obchodu, spoločenských vied, medicíny, vied o živej prírode a technológii. 

SCIENCE DIRECT

eokonimcké databázy

Databáza poskytuje prístup do plných textov časopisov a kníh renomovaného vydavateľstva Elsevier najmä z oblasti vied o živej a neživej prírode. 

SPRINGERLINK

008-head

Plné texty vedeckých a odborných časopisov vydavateľstva Springer International Publishing AG. V súčasnosti poskytuje prístup k viac ako 1000 časopisov.  Tituly sú zamerané na technické, lekárske a obchodné odbory.

SPRINGER NATURE

Springer Nature je najväčším vydavateľom akademických kníh a najvplyvnejších svetových časopisov. Umožňujú prístup k technologickým, vedeckým, medicínskym, spoločenským a humanitným vedám. 

WILEY ONLINE LIBRARY

Platforma pre multidisciplinárnu kolekciu on-line elektronických zdrojov, ktoré pokrývajú všetky oblasti života, medicíny a prírodných vied, spoločenských vied a humanitných odborov. 

citačné databázy

SCOPUS

eokonimcké databázy

Citačná a bibliografická databáza, ponúka vyše 20 000 dokumentov z oblasti živých, neživých a humanitných vied. 

WEB OF SCIENCE

008-head

Online portál spoločnosti Clarivate Analytics, vstupná brána do celého radu informačných zdrojov. V Ústrednej knižnici máte prístup do databáze Web of Science Core Collection, Journal Citation Reports, Essential Science Indicatiors a Current Contents Connect.