Novinky vo fonde

Volný čas, společnost, kultura
Ivan Chorvát a kol.

Kniha se zabývá trávením volného času a v obecné rovině životním stylem obyvatel České a Slovenské republiky. Fenomén volného času zasazuje do širšího kontextu základních vývojových trendů a změn soudobé společnosti. Rovněž uvádí hlavní osy společenského vývoje v obou zemích od rozpadu společného státu.
V katalógu
Predošlé
Ďalšie