Novinky vo fonde

Dějiny psychologie
Plháková Alena

Psychológia citlivo reaguje na predmet svojho vedeckého skúmania, ktorým je ľudská myseľ a jej premeny v prudko sa vyvíjajúcom svete. Údaje, ktoré predtým nazhromaždila, napríklad o ľudskej sexualite, motiváciu alebo o rozdieloch medzi mužmi a ženami, nezostávajú trvale platné, takže neustále vznikajú jej nové koncepty, smery a metodologické prístupy.
V katalógu
Tajne

Nebezpečná myšlienka a netransparentnosť komunikačných sietí v čase nepokoja .

Kollárová Ivona

Nebezpečná myšlienka a netransparentnosť komunikačných sietí v čase nepokoja 1789-1799 Revolučné desaťročie na konci 18. storočia umožňuje vnímať, ako sa šírili netolerované myšlienky v atmosfére represie a strachu, ktorá prišla po ére jozefínskej „slobody“. Autorka pracuje s predstavou utajených komunikačných sietí formujúcich sa ako kompenzácia zákazu a tlaku.
V katalógu
Mikroplasty
Grencikova Anna

Enormná nadprodukcia plastov a nezodpovedné nakladanie s plastovým odpadom už dnes predstavuje výrazné environmentálne riziko. Vlastnosti plastov, ktoré sú pri mnohých aplikáciách ich výhodou, sú pre životné prostredie maximálne nevyhovujúce.
V katalógu
Polnoc v Černobyli
Higginbotham Adam

Udalosti, ktoré sa odohrali v Černobyli 25. apríla 1986, znamenali zvrat v dejinách. Atómová katastrofa nezmenila len celosvetové vnímanie jadrovej energetiky a vedy, ale aj náš postoj k ekológii. Opustené domy a detské ihriská za ostnatým drôtom tridsaťkilometrovej vylúčenej zóny, vrakoviská kontaminovaných vozidiel a helikoptér, orná pôda pod prívalmi čierneho dažďa, to všetko nám bude navždy pripomínať nebezpečenstvo neviditeľného zabijaka – radiácie.
V katalógu
Stephen Hawking: Kniha o priateľstve a fyzike
Mlodinow Leonard

Fyzik a autor popularizačných kníh Leonard Mlodinow sa so Stephenom Hawkingom zoznámil v roku 2003. Spriatelili sa a spolu napísali bestsellery Ešte stručnejšia históriu času a Veľký plán.
V katalógu
Etymológia a nárečová lexikografia
Králik Ľubor

Vedecká monografia Etymológia a nárečová lexikografia (na materiáli Slovníka slovenských nárečí) prináša etymologické interpretácie viac ako 130 nárečových lexém uvedených v prvých dvoch zväzkoch Slovníka slovenských nárečí (Bratislava 1994, 2006), ktorých etymologická charakteristika – zohľadňujúca ich širšie slovanské, resp. (stredo)európske súvislosti – implikuje pre takýto lexikálny materiál alternatívny spôsob lexikografickej prezentácie, odlišný od spôsobu jeho spracovania v uvedenom slovníkovom diele.
V katalógu
Osuský
Olach Ľubo

Diplomat Štefan Osuský patrí k takým osobnostiam našich dejín ako boli Vavro Šrobár či Imrich Karvaš. Po zákroku Uhorského ministra školstva Apponyiho odišiel študovať do Spojených štátov.
V katalógu
Zásady muštárne
Irving John

Príbeh o Homérovi Wellsovi sa začína uprostred jabloňových sadov v štáte Maine v Novom Anglicku. V sirotinci v mestečku St. Cloud je Homér najstarší zverenec, nikto si ho neadoptoval, a tak tam zostal a priúča sa u Wilbura Larcha, lekára a neobyčajne láskavého zakladateľa sirotica, ktorý pomáha ženám v meste a je závislý od éteru.
V katalógu
Holokaust okolo nás
Salner Peter, Vrzgulová Monika

Spomienku na holokaust nemožno obmedziť na formálnu sondu do nie tak dávnej minulosti. Pochopenie jeho následkov vyžaduje nielen poznať osudy, počty a mená zavraždených.
V katalógu
Preklad vo vedách o človeku a dialóg kultúr
Kusá Mária, Rondzíková Natália

Predkladaný zborník sa venuje problematike prekladu spoločenskovedných textov, o ktorých sa u nás síce už dlho hovorí, ale doteraz chýbalo systematickejšie úsilie o ich spracovanie. Považujem ho teda za prvú lastovičku, ktorá sa usiluje vymedziť hranice pojmu a naznačiť trajektórie jeho skúmania.
V katalógu
Previous slide
Next slide