VOĽNE DOSTUPNÉ DATABÁZY

CEJSH – (Central European Journal of Social Sciences and Humanities) – obsahuje časopisy z oblasti spoločenských a humanitných vied z krajín ako Sovensko, Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Bosna a Hercegovina, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Srbsko, Slovinsko a Ukrajina. 

DOAJ (Directory of Open Access Journals) – indexuje a poskytuje prístup k vysoko kvalitným, open access, recenzovaným časopisom.

Sherpa Romeo je online služba, ktorá poskytuje informácie o prístupe vydavateľov vedeckých časopisov k otázke (auto)archivácie vedeckých článkov v digitálnych repozitároch.

DOAB (The Directory of Open Access Books) je služba, ktorá zhromažďuje knihy s open access prístupom.

DOAR (Directory of Open Access Repositories) – zoznam repozitárov s otvoreným prístupom. V zozname sa nachádza, ako jeden z prvých slovenských repozitárov, aj Inštitucionálny repozitár Slovenskej akadémie vied.

Open Research Library – obsahuje prístup ku viac ako 14 000 Open Access knihám.

ROAR (Registry of Open Access Repositories) je voľne prístupný štruktúrovaný súpis inštitucionálnych a iných otvorených repozitárov spravovaný Southamptonskou Univerzitou.

ROARMAP (The Registry of Open Access Repository Mandates and Policies) je prepojený s ROAR. Poskytuje súhrné informácie o vnútornej politike jednotlivých inštituúcií a ich vzťahu k open access publikovaniu, tzn. Podmienky, za ktorých môže autor svoj článok vložiť do otvoreného repozitára pomocou (auto)archivácie, bez toho, aby porušoval práva svojej materskej inštitúcie.

ScienceOpen  je platforma s interaktívnymi funkciami pre vedcov, pokročilé funkcie vyhľadávania a objavovania v kombinácii s partnerskými recenziami po zverejnení, odporúčaním, zdieľaním na sociálnych sieťach a funkciami vytvárania zbierok robia z ScienceOpen jedinú výskumnú platformu.