ŠTUDOVŇA

ÚK SAV má dve študovne:

 • študovňu na Klemensovej 19, určenú na bežné štúdium, internet, prezenčné požičiavanie dokumentov, 
 • študovňu rukopisov a starých tlačí na Konvetnej 15, určenú pre ohlásených bádateľov .

Študovňa ÚK SAV poskytuje tieto služby:

 • prezenčné výpožičky z príručnej knižnice formou voľného výberu
 • poradenské informácie a referenčné služby
 • skenovacie a kopírovacie služby
 • prístup k internetu
 • wifi pripojenie vlastnej výpočtovej techniky (notebooku) – ktorej používanie musí používateľ oznámiť zamestnancovi knižnice
 • realizáciu školiacich podujatí, informačnú výchovu používateľov knižnice
 • organizovanie kolektívnych podujatí a výstav.

Príručná knižnica študovne poskytuje:

 • odborné časopisy
 • noviny a časopisy
 • encyklopedickú literatúru
 • vybrané príručkové diela univerzálneho zamerania
 • náučné, jazykové slovníky a slovníky cudzích slov
 • knižničný fond Svetovej banky a Medzinárodného menového fondu
 • dokumenty dodané z knižničných skladov a príručných knižníc
 • dokumenty objednané prostredníctvom medziknižničnej a medzinárodnej medziknižničnej služby, ak sú určené len na prezenčné štúdium.

Študovňa rukopisov a starých tlačí:

Konventná 15, Bratislava (Lyceálna knižnica, budova Evanjelického lýcea)

e-mail: Ivona.Kollarova@savba.sk

Tel.: +421 2 5441 6202

Služby študovne:

 • prezenčné štúdium rukopisov a starých tlačí
 • konzultácie
 • prezenčné štúdium príručnej knižnice
 • reprografické služby (z dokumentov príručnej knižnice)
 • digitalizačné služby
 • internet.

Podmienky využívania služieb študovní ÚK SAV:

 • platný čitateľský preukaz ÚK SAV
 • v prípade študovne rukopisov a starých tlačí aj potvrdenie o účele štúdia (pre prezenčné štúdium historických dokumentov). Návštevu študovne rukopisov a starých tlačí je potrebne si dohodnúť vopred.