E-KNIHY

Ústredná knižnica SAV každoročne nakupuje elektronické knihy (trvalý nákup), ktorých prehľad nájdete v tomto zozname:

Záznamy o zakúpených e-knihách nájdete v online katalógu knižnice.

V zozname nájdete názvy zakúpených kníh,

podľa ktorých môžete aj uvedený titul hľadať v našom katalógu.

Pre prístup k uvedeným titulom z pohodlia domova je potrebný vzdialený prístup (Meno a heslo do prostredia HAN), ktorý poskytuje ÚK SAV v rámci svojich služieb.