E-KNIHY

Ústredná knižnica SAV sprístupňuje elektronické knihy, ktoré sú dostupné formou trvalého nákupu, alebo sú súčasťou databáz, ku ktorým ÚK SAV zabezpečuje prístup. Ide prevažne o zahraničnú, cudzojazyčnú, odbornú a vedeckú literatúru, v menšej miere je zastúpene aj české vydavateľstvo Karollinum (Univerzita Karlova).

E-knihy, ktoré sú kupované ako trvalý nákup sú integrované do online katalógu knižnice. Takéto knihy sú označené signatúrou savukE, nie je možné dávať na ne žiadanky a je pri nich uvedený link na prístup k nim.

ÚK SAV zabezpečuje aj rozsiahly prístup k elektronickým databázam, ktorých súčasťou sú aj plné texty e-kníh. Na vyhľadávanie v nich je potrebné využiť vyhľadávacie okno „vyhľadať v databáze EIZ“, nakoľko tieto knihy sa nenachádzajú v online katalógu knižnice.

Ak potrebujete pristupovať k elektronickým knihám mimo priestorov knižnice a mimo IP adries SAV je potrené mať zriadený vzdialený prístup k týmto zdrojom.