VEDECKÁ RADA ÚK SAV, V.V.I.

Vedecká rada – nie je.