správna rada ÚK SAV, v. v. i.

Správna rada Ústrednej knižnice SAV, v. v. i.:

  • Michal Sliacky – predseda
  • Lukáš Vician – podpredseda
  • Katarína Hrnčiarová – členka
  • Ivona Kollárová, PhD. – členka
  • Michal Mesár – člen