KATALÓGY

ON-LINE KATALÓG

On-line katalóg služi na vyhľadávanie publikácií vo fonde ÚK SAV.

KATALÓG STARÝCH TLAČÍ

Databáza starých tlačí zo 16.-19. storočia vo fonde ÚK SAV a Lyceálnej knižnice.

KATALÓG KNÍH ÚSTAVOV

Súborný katalóg ústavných knižníc, ktoré používajú knižničný systém ARL.

KATALÓG PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI

Databáza evidencie publikačnej činnosti zamestnancov SAV.

MENNÝ (AUTORSKÝ) LÍSTKOVÝ KATALÓG

Katalóg kníh vydaných do r. 2001, ktoré nie sú v online katalógu.

NÁZVOVÝ LÍSTKOVÝ KATALÓG PERIODÍK

Katalóg periodík vydaných do r. 2002, ktoré nie sú v online katalógu.