HISTORICKÉ FONDY

Konventná 15  (Lyceálna knižnica, budova Evanjelického lýcea)

GPS súradnice: 48.14723421772827,17.1055748

Otváracie hodiny študovne:

„Vzhľadom na prebiehajúcu rekonštrukciu budovy sa prezenčné výpožičné služby študovne rukopisov a starých tlačí poskytujú len po predchádzajúcom dohovore a v neodkladných prípadoch.“

Kontakt: Doc. Mgr. Ivona Kollárová, PhD.
E-mail: Ivona.Kollarova@savba.sk
Telefón: +421 2 54416202

 

SLUŽBY ŠTUDOVNE:

-> prezenčné štúdium rukopisov a starých tlačí
-> konzultácie
-> prezenčné štúdium príručnej knižnice
-> reprografické služby (z dokumentov príručnej knižnice)
-> digitalizačné služby
-> internet

Podmienky využívania služieb študovne:

-> platný čitateľský preukaz ÚK SAV
-> potvrdenie o účele štúdia (pre prezenčné historických dokumentov)

Historické zbierky, ktoré sprístupňuje Ústredná knižnica SAV:

– zbierka historických tlačí a rukopisov zo 16.-19. storočia rôznorodej proveniencie (vo vlastníctve ÚK SAV
– zbierka anabaptistických rukopisov zo Sobotišťa
– Lyceálna knižnica v Bratislave
– časť Knižnice Evanjelického gymnázia v Banskej Bystrici
– časť Knižnice Evanjelickej bohosloveckej fakulty v Modre
– výročné správy škôl z 18.- prvej polovice 20. storočia
– ďalšie menšie deponáty

Manuscriptórium - vyhľadávanie