Správna rada

Ústredná knižnica SAV, v.v.i. :

Predseda:

Mgr. Michal Sliacky

Podpredseda:

Mgr. Lukáš Vician

Členovia:

Mgr. Katarína Hrnčiarová
Doc. Mgr. Ivona Kollárová PhD.
Ing. Michal Mesár