Skúšobný prístup do databázy ICE Civil Engineering

  • Post published:23. apríla 2024
  • Post category:Novinky

Milí čitatelia,

vydavateľom databázy ICE Civil Engineering je Emerald – popredný vydavateľ vedeckého obsahu. Tematické zameranie databázy ICE Civil Engineering je: oblasť stavebného a environmentálneho inžinierstva a vedy o materiáloch.

Databáza obsahuje 35 recenzovaných časopisov, viac ako 1 500 kníh a archív obsahujúci viac ako 36 000 výskumných článkov od roku 1836.

Skúšobný prístup do databázy ICE Civil Engineering je nastavený od 22. 4. 2024 do 22. 5. 2024.

Vstup: icevirtuallibrary.com