Slovenská akadémia vied Ťa na Doktorandskú búrku , ktorá sa uskutoční dňa 15. 5. 2024 od 14.00 h v Areáli SAV na Patrónke.

Doktorandská búrka je zameraná na doktorandov, mladých vedeckých pracovníkov a budúcich nádejných doktorandov, teda študentov magisterského štúdia. Náš program Ťa zabaví (stand-up, hudba), nasýti duševne (diskusia o duševnom zdraví), ale aj fyzicky (pre registrovaných zvýhodnená cena občerstvenia) a inšpiruje (vedecký kvíz, neformálne diskusie s veľmi múdrymi ľuďmi).

Viac informácii nájdete na stránke: [ https://mladi.sav.sk/aktuality/doktorandska-burka-2024 | https://mladi.sav.sk/aktuality/doktorandska-burka-2024 ]
a na FB udalosti: [ https://www.facebook.com/events/447395434348177 | https://www.facebook.com/events/447395434348177/ ]