VZDIALENÝ PRÍSTUP - HAN

Ak potrebujete pristupovať k elektronickým zdrojom mimo priestorov knižnice, mimo IP adries SAV je potrené mať zriadený vzdialený prístup k týmto zdrojom. Tento vzdialený prístup je u nás nazývaný taktiež HAN (Hidden Automatic Navigator). Služba je dostupná len pre registrovaných používateľov s platným knižničným preukazom. V prostredí SAV je prístup k elektronickým zdrojom zabezpečený prostredníctvom IP adries SAV. 

Pre prístup do licencovaných databáz je potrebné si zriadiť prístup vyplnením formulára. Vzdialený prístup je možný pre každého registrovaného používateľa ÚK SAV. 

Proces pripojovania k elektronickým informačným zdrojom sa realizuje na základe užívateľského mena a hesla, ktoré je udeľované na požiadanie prostredníctvom formulára pre všetkých registrovaných užívateľov ÚK SAV.

Ako sa dostať k elektronickým databázam cez vzdialený prístup z domu

Ak chcete pristupovať do elektronických zdrojov z domu (mimo IP adries SAV) je potrebné ísť cez túto podstránku, alebo cez tlačidlo nižšie, ktoré vás presmeruje na úvodnú stránku služby HAN, kde nájdete zoznam databáz.

Na úvod sa dostanete do AtoZ Listu – abecedného zoznamu, kde si vami preferovanú databázu musíte vyhľadať. Zoznam je pri niektorých písmenách členený na ďalší subzoznam, kde si databázu dokážete vyhľadať.

Príklad: Hľadáte databázu EconLit.

V abecednom zozname nájdete písmeno E, na ktoré kliknete. Pod základným abecedným rozhraním sa zobrazí pod-zoznam: EA-EB, EC-ED….. Vyberáte tú skupinu písmen, ktorou sa začína názov databázy. V našom prípade kliknete na EC a zobrazia sa vám všetky databázy, ktoré sa v tomto rozpätí nachádzajú. Zobrazí sa vám databáza EconLit.

Príklad 2

Databázu môžete vyhľadať taktiež prostredníctvom vyhľadávacieho riadku. Ten nájdete v pravo hore pod ikonkou lupy. Do riadku napíšete názov databázy (stačí zadať prvé tri písmená z jej názvu). Databázu vám vyhľadá ihneď.

Po kliknutí na názov databázy sa dostanete do bodu, kedy musíte zadať prihlasovacie údaje. Tie získate vyplnením formulára na našej webstránke. Prihlasovacie údaje vám prídu spätne e-mailom. Po vyplnení ID a hesla budete presmerovaný do vybranej databázy.