Indexovanie časopisu vo Web of Science – zmeny v procese podávania žiadosti Web of Science Publisher Portal

  • Post published:9. apríla 2021
  • Post category:Novinky

Spoločnosť Clarivate sa rozhodla zefektívniť proces žiadania o indexáciu časopisov vo WoS Core Collection.

 Web of Science™ Publisher Portal bude čoskoro prístupný všetkým vydavateľom, ktorí chcú požiadať o indexovanie časopisu vo WoS. Portál umožní vydavateľom prihlásiť sa do systému, zaslať žiadosť a následne aj preverovať stav odoslaných žiadostí.

Z dôvodu prechodu na nový spôsob predkladania žiadostí je nevyhnutné dočasné prerušenie všetkých možností žiadania o indexovanie vo WoS Core Collection. Dôležité sú nasledovné dátumy a pokyny:

Od 07. apríla 2021 je pozastavené pridávania žiadostí prostredníctvom Master Journal List™ a Publisher Portal.

Od polovice júna bude možné žiadosti zasielať len prostredníctvom Web of Science Publisher Portal. Dátum obnovenia podávania žiadostí WoS upresní v priebehu nasledujúcich týždňov. Zároveň zverejnia aj pokyny, ako si budú môcť vydavatelia na Publisher Portal vytvoriť vlastné konto.

Prístup na Publisher Portal budú mať iba vydavatelia časopisov, a preto žiadosti časopisu môže predkladať len vydavateľ. V prípade, že chce redakcia časopisu posielať žiadosť o indexáciu, musí tak urobiť prostredníctvom vydavateľa. Ak je časopis vydávaný formou samopublikovania, prístup na portál bude pridelený zodpovednej osobe z redakcie časopisu. V prípade, že redakcia časopisu už podala žiadosť o zaradenie do WoS, ale ešte nedostala informácie o výsledku hodnotiaceho konania, je potrebné počkať do konca mája. Ak dovtedy nepríde odpoveď, musí sa žiadosť podať opätovne, novým spôsobom, ktorý bude fungovať od polovice júna. Viac informácií nájdete tu.