Knižnica bude opäť otvorená od 9. 2. 2021

  • Post published:26. januára 2021
  • Post category:Novinky

Milí čitatelia,

knižnica bude od 9. 2. 2021 opäť otvorená v čase od 9,00 do 17,00.

K dispozícii sú len absenčné výpožičné služby. Do odvolania nie sú k dispozícii služby študovne, čitárne a internetu.

Od 27. 1. si opäť môžete zadávať žiadanky na výpožičku dokumentov. Objednávky kníh v čase zatvorenia knižnice neboli vybavované. Pokuty za oneskorené vrátenie počas zatvorenia knižnice nebudeme vyberať.

Pri návšteve knižnice treba dodržiavať bezpečnostné opatrenia. Pri vstupe do ÚK SAV predložia návštevnícipotvrdenia o negatívnom výsledku RT-PCR alebo antigénového testu, certifikovaného na území EÚ, na ochorenie COVID-19. Test nesmie byť starší ako 7 dní. ÚK SAV sa riadi nariadeniami z COVID automatu. 

Pre aktuálne informácie sledujte náš web a Facebookovú stránku