Kontakty

ADRESA: 

Klemensova 19, 814 67 Bratislava

TELEFONICKÉ KONTAKTY:

Výpožičky, Klemensova: +421 2 5292 7384
Lyceálna knižnica: +421 2 54416 202 
Patrónka: +421 2 5479 3831

E-MAIL: 

uksav (at) savba.sk

Riaditeľ

Mgr. Michal Sliacky


 

+421 2 5292 1733

michal.sliacky (at) savba.sk

Klemensova

Odbor metodiky a prierezových činností

PhDr. Natália Pastorková


 

vedúca odboru

+421 2 54793831

natalia.pastorkova (at) savba.sk

 

 

Mgr. Katarína Hrnčiarová


 

administratíva, sekretariát

+421 2 52921733

katarina.hrnciarova(at) savba.sk

Ing. Michal Mesár


 

systémový knihovník, IT  podpora, DOI

+421 2 52921733

michal.mesar (at) savba.sk

Bc. Matúš Juriček


 

IT podpora

+421 2 52921733

matus.juricek (at) savba.sk

Odbor knižnično-informačných služieb

Mgr. Zuzana Žiaková


 

vedúca odboru, EIZ

+421 2 52927384

zuzana.ziakova (at) savba.sk

Bc. Hana Cintlová


 

výpožičky

+421 2 52927384

hana.cintlova (at) savba.sk

Mgr. Katarína Kováčová výpožičky, MVS a MMVS knihy

+421 2 52927384

k.kovacova (at) savba.sk

Bc. Peter Štefek


 

výpožičky, rešerše, HAN

+421 2 52927384

peter.stefek (at) savba.sk

Ing. Daniela Šopáková


 

MVS, MMVS – články,
študovňa

+421 2 52927384

daniela.sopakova (at) savba.sk

Helena Sádecká


 

študovňa

+421 52927384

helena.sadecka (at) savba.sk

Odbor knižničných fondov

Mgr. Lukáš Vician


 

vedúci odboru, akvizícia

+421 2 54793831

lukas.vician (at) savba.sk

Mgr. Martina Terneniová


 

akvizícia periodík

+421 2 54793831

martina.terneniova (at) savba.sk

Zuzana Gabauerová


 

budovanie katalógu – knihy

+421 2 54793831       

zuzana.gabauerova (at) savba.sk

Mgr. Andrea Pethő


 

budovanie katalógu – knihy 

+421 2 54793831

andrea.petho (at) savba.sk

Jana Krejčíová


 

budovanie katalógu – periodiká

+421 2 54793831

jana.krejciova (at) savba.sk

Jana Trojáková


 

budovanie katalógu – knihy

+421 2 54793831

jana.trojakova (at) savba.sk

Mgr. Zuzana Babulíková


 

budovanie katalógu – knihy

+421 2 54793831

zuzana.babulikova (at) savba.sk

Mgr. Michal Selecký


 

medzinárodná výmena

 +421 2 54793831

michal.selecky (at) savba.sk

Miroslav Krejčí


 

sklady

+421 2 54793831

miroslav.krejci (at) savba.sk

Mgr. Michaela Mesárová


 

budovanie katalógu – knihy

+421 2 54793831

michaela.mesarova (at) savba.sk

Odbor podpory vedy

Mgr. Andrea Doktorová


 

vedúca odboru

+421 2 52921733  

andrea.doktorova (at) savba.sk

Doc. Mgr. Ivona Kollárová PhD.


 

správa historických fondov

+421 2 54416202

ivona.kollarova (at) savba.sk

Mgr. Gabriela Bačová


 

EPCA, inštitucionálny repozitár

+421 2 52921733            

gabriela.strakova (at) savba.sk

Mgr. Lenka Džimová


 

EPCA, citačné databázy, identifikátory pre vedcov

+421 2 52921733

lenka.dzimova (at) savba.sk

Mgr. Katarína Hrnčiarová


 

identifikátory pre vedcov

+421 2 52921733

katarina.hrnciarova(at) savba.sk

Ing. Táňa Mončáková


 

databáza CEJSH

+421 2 52921733

tana.moncakova (at) savba.sk

Mgr. Henrieta Hrušková


 

EPCA

+421 2 52921733

henrieta.hruskova (at) savba.sk

Mgr. Františka Nováková


EPCA

+421 2 52921733

frantiska.novakova (at) savba.sk