Databáza CEEOL

  • Post published:13. augusta 2020
  • Post category:Novinky

CEEOL je elektronická knižnica a platforma na sprístupnenie odborných a vedeckých časopisov

zo strednej,východnej a juhovýchodnej Európy v digitalizovanej podobe so zameraním na humanitné a spoločenské vedy, ktoré sú ťažko dostupné v tlačenej alebo elektronickej podobe.

Viac o databáze CEEOL.