Milí čitatelia,

Ústredná knižnica SAV, v. v. i. v spolupráci s dodávateľskou spoločnosťou Albertina icome
Bratislava s. r. o. ponúka pre SAV do 26. 4. 2024 skúšobný prístup – akademická služba
SciFlow Authoring Platform.

SciFlow je cloudová kolaboratívna platforma, nevyžaduje inštaláciu na počítači. Pracuje vo
webových prehliadačoch Firefox (verzia 52 a vyššie), Google Chrome a Safari.

Služba je dostupná v internetovej sieti SAV alebo cez inštitucionálne e-mailové adresy.

Prístupová adresa: