REŠERŠNÉ SLUŽBY

Rešerš je vypracovanie bibliografie (zoznamu literatúry) o určitej téme, problematike, osobe a pod. Rešeršné služby sú určené pre vedeckých pracovníkov, ktorí potrebujú vyhľadať literatúru k svojmu výskumu, ale aj pre študentov vysokých škôl, ktorí píšu záverečné práce.

U nás v knižnici vám vieme poskytnúť dve formy rešerší. Buď si vypíšete on-line formulár a naši pracovníci vám vypracujú rešerš na základe zadaných kritérií, alebo vám poskytneme tzv. asistovanú rešerš, kedy s vami knihovník osobne v priestoroch knižnice vyhľadáva potrebné zdroje. Výhodou asistovanej rešerše je, že viete usmerňovať knihovníka, čo je a čo nie je pre vás relevantné. Taktiež sa viete takto zlepšiť vo využívaní elektronických informačných zdrojov a naučíte sa o stratégii rešeršovania.

 

Rešerše tvoríme z viacerých zdrojov, v závislosti od témy a vašich kritérií. Vieme vyhľadať literatúru z nášho on-line katalógu, zo súborného katalógu knižníc (kis3g), z licencovaných elektronických zdrojov a tiež voľne dostupných zdrojov na internete. 

Rešeršné služby sú určené pre registrovaných čitateľov knižnice s platným čitateľským preukazom. Sú poskytované bezplatne. Doba vypracovania rešerše je 20 kalendárnych dní, v prípade veľkého množstva žiadostí sa môže doba predĺžiť.

 

Ako správne vyplniť žiadosť o rešerš?

Téma rešerše by mala obsahovať celý názov záverečnej práce, alebo výskumnej otázky, ktorej sa má týkať.

Kľúčové slová sú najdôležitejšie pre správne vypracovanie rešerše. Ide o slová, ktoré definujú tému rešerše. Treba uviesť kľúčové slová nielen obsiahnuté v názve témy, ale aj také ktoré s nimi súvisia, všetky synonymá a odvodené termíny. Ak požadujete zdroje aj z iných jazykov, uveďte kľúčové slová aj v cudzom jazyku. Je to z toho dôvodu, že niektoré odborné termíny nie je možné prekladať doslovne a majú zaužívané určité ekvivalenty, čo našim pracovníkom uľahčí vyhľadávanie.

Študijný odbor je dôležitý preto, lebo na niektoré témy sa dá pozerať z pohľadu viacerých odborov. Preto zadaním študijného odboru vieme vybrať tie zdroje, ktoré sú relevantné pre vás.

 

Kontaktná osoba:

Bc. Peter Štefek

peter.stefek (at) savba.sk