Vážení čitatelia,

radi by sme vás informovali o zmene Knižničného poriadku a Cenníka poplatkov ÚK SAV, ktorý nadobudne platnosť od 1. 11. 2022.

Aktuálne znenie nájdete v sekcii:

Vzhľadom na nové ceny sankčných poplatkov za oneskorené vrátenie dokumentov do ÚK SAV budete mať počas roka 2022 priestor vrátiť dokumenty s prípadným sankčným poplatkom ešte podľa starého cenníka. Preto by sme vás radi požiadali o vysporiadanie si podlžností voči knižnici čo najskôr. Od januára 2013 už budú vyberané sankčné poplatky podľa nového cenníka.

Ďakujeme za porozumenie.