Chemické databázy REAXYS a CAS SciFinder Discovery Platform dostupné v SAV/ÚK SAV, v. v. i.

  • Post published:16. januára 2024
  • Post category:Novinky

Milí čitatelia,

prinášame vám dve nové databázy z oblasti chémie. 

  1. databáza REAXYS
  2. databáza CAS SciFinder Discovery Platform

Databáza REAXYS (vydavateľ Elsevier) je dostupná na https://www.reaxys.com v internetovej sieti SAV alebo cez vzdialený prístup ÚK SAV, v. v. i.: https://uk.sav.sk/vzdialeny-pristup/

CAS SciFinder Discovery Platform je dostupná v internetovej sieti SAV. Vedeckí zamestnanci a zamestnankyne SAV môžu využívať CAS SciFinder Discovery Platform aj mimo internetovej siete, a to cez svoj osobný účet. Podmienkou je registrácia prostredníctvom inštitucionálne e-mailovej adresy SAV:

Na webe https://sso.cas.org/registration/ je potrebné ísť na Commercial or Enterprise. Pri registrácii je potrebné použiť inštitucionálnu e-mailovú adresu, t. j.: @savba.sk a @saske.sk.

 

Ďalej Vás pozývame na úvodné webináre k týmto databázam, ktoré organizuje ich dodávateľ – spoločnosť Albertina icome Bratislava, s. r. o.:

  1. databáza REAXYS – štvrtok 25. 1. 2024, 9.30 hod., viac informácií a prihlášky na: aib.sk/seminare/1131-reaxys
  2. databáza CAS SciFinder Discovery Platform – 1., 19. 1. a23. 1. 2024, viac informácií a prihlášky na: www.aib.sk/seminare/1130-scifinder