Pre vedcov

V tejto časti webovej stránky môžu nájsť potrebné informácie, ktoré súvisia predovšetkým s problematikou  vedeckého publikovania, vedeckí pracovníci SAV (autori), ale aj organizácie SAV ako vydavatelia periodických publikácií a neperiodických publikácií.

Podstránku obsahovo pripravuje odbor podpory vedy ÚK SAV (kontakty):

Mgr. Andrea Doktorová (vedúca) andrea.doktorova(at)savba.sk 02/5292 7384

Mgr. Lenka Džimová lenka.dzimova(at)savba.sk 02/5292 7384

Mgr. Gabriela Bačová gabriela.strakova(at)savba.sk 02/5292 7384