Vydavateľstvo vedeckej literatúry SpringerNature a Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) uzavreli transformačnú dohodu, ktorá umožní vedcom a vedkyniam z dvadsiatich verejných vysokých škôl na Slovensku a zo Slovenskej akadémie vied (SAV) licencovanú produkciu vydavateľstva nielen čítať, ale tiež publikovať v režime otvoreného prístupu vo vybraných open access (OA) časopisoch vydavateľstva.

Znamená to, že, ak má korešpondenčný autor afiliáciu organizácie SAV a uvedený pracovný email SAV, môže publikovať svoje výskumné články v režime open access v časopisoch SpringerNature bez akýchkoľvek poplatkov za spracovanie článkov (takzvaných Article Processing Charges – APC poplatkov). Finančné plnenie zmluvy zabezpečilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Proces prijatia článku sa však nijako nemení, podmienky jeho kvality a absolvovanie riadneho recenzného procesu zostávajú nedotknuté.

Viac informácií o systéme publikovania formou OV v SpringerNature – videozáznam z podujatia v Aule SAV 30. 5. 2023:

https://uk.sav.sk/pre-vedcov/z-podujati/

 

Súvisiace odkazy:

https://springernature.turtl.co/story/ta_authors/page/1?pid=6448a227ec36c4e880ce1f0f

https://eiz.cvtisr.sk/open-access-publikovanie-springernature/

 

Prístup k produkcii vydavateľstva SpringerNature na čítanie je nastavený na IP adresy SAV, mimo IP adries môžu zamestnanci a zamestnankyne SAV využiť vzdialený prístup – HAN prostredníctvom registrácie v Ústrednej knižnici SAV, v. v. i.

Zamestnanci a zamestnankyne SAV majú pri používateľskej registrácii knižnice pre využívanie databáz a e-zdrojov výnimku z povinnosti fyzickej návštevy ÚK SAV, v. v. i.

Viac na: https://uk.sav.sk/vzdialeny-pristup/.