Z PODUJATÍ

V tejto časti webovej stránky môžte nájsť informácie a prezentácie z podujatí/webinárov, ktoré sa konali na ÚK SAV. 


Úvod do
otvoreného prístupu

24. 4. 2024

Prezentácia

Pochybné praktiky v publikovaní:  predátorské publikovanie

21.11.2023

Prezentácia

Prínos ‘publish & read’ zmluvy so Springer pre open access publikovanie na Slovensku

30. 5. 2023

Prezentácia
Videozáznam

WOS workshop

18.4.2023

Prezentácia
Videozáznam

Úvod do informačnej gramotnosti

30. 11. 2021

Prezentácia
Videozáznam

Directory of Open Access Journals DOAJ

28. 10.2021

Prezentácia
Videozáznam

Granty EÚ (Horizon Europe) a open access

27. 10.2021

Prezentácia
Videozáznam

Sherpa Romeo a Sherpa Juliet

27. 10.2021

Prezentácia
Videozáznam

Úvod do open access

26. 10.2021

Prezentácia
Videozáznam

Verejné licencie Creative Commons

26. 10.2021

Prezentácia
Videozáznam