Vyhľadávanie rukopisov

Rukopisná zbierka Lyceálnej knižnice v Bratislave. 1. časť – Rukopisné zväzky – Súpis

Poznámka: Základom súpisu je konverzia Katalógu rukopisov z roku 1903. Integruje aj výsledky novšieho a analytickejšieho spracovania časti rukopisnej zbierky.

Rukopisná zbierka Lyceálnej knižnice v Bratislave. 2. časť – Rukopisné fascikle – Súpis

Rukopisná zbierka Lyceálnej knižnice v Bratislave – Korešpondencia Michala Instorisa-Mošovského (1756 – 1803) – Inventár

Rukopisná zbierka Lyceálnej knižnice v Bratislave – Korešpondencia Daniela Krudyho, Jána Ribiniho a iných – Inventár

Školský archív – inventár

Rukopisy na zdigitalizovaných mikrofilmoch

Zbierka anabaptistických rukopisov zo Sobotišťa – vyhľadávanie v katalógu starých tlačí – signatúra Sobotište, predmetové heslo anabaptisti