Informačný Bulletin

Bulletin Informačný bulletin ÚK SAV je primárne určený pracovníkom knižnično-informačnej siete SAV. Jeho cieľom je priniesť dôležité informácie z oblasti knižničnej a informačnej vedy, najmä z oblasti elektronických zdrojov, nových služieb a v neposlednom rade tiež informovať o zmenách a aktualitách pri spracovaní publikačnej činnosti pracovníkov SAV.