Cambridge Companions

Zbierka Cambridge Companions to Literature and Classics ponúka tisíce komplexných a prístupných esejí o významných autoroch, obdobiach a žánroch, napísaných odborníkmi a určených pre študentov. Každý spisovateľ je zasadený do literárneho a historického kontextu; ich hlavné diela sú analyzované buď v samostatných kapitolách, alebo zoskupené podľa tém, a hodnotí sa ich vplyv na neskorších autorov.

Séria Cambridge Companionsto Philosophy, Religion and Culture ponúka špeciálne vytvorené zbierky esejí, ktoré majú slúžiť ako referenčné práce pre interdisciplinárne publikum študentov a laikov. Venuje sa témam a postavám od Platóna cez Kanta po Habermasa a filozofické hnutia ako škótske osvietenstvo a nemecký idealizmus.

Adresa https://www.cambridge.org/core
Vydavateľ Cambridge University Press
Jazyk Anglický
Obsah  literatúra, umenie, náboženstvo, filozofia, kultúra