CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN
ONLINE LIBRARY
(CEEOL)

CEEOL je elektronická knižnica a platforma na sprístupnenie odborných a vedeckých časopisov zo strednej, východnej a juhovýchodnej Európy v digitalizovanej podobe so zameraním na humanitné a spoločenské vedy, ktoré sú ťažko dostupné v tlačenej alebo elektronickej podobe.

 
Adresa https://www.ceeol.com/browse/browse-by-subjects
Vydavateľ Central and Eastern European Online Library GmbH
Jazyk 50+ jazykov
Obsah Humanitné a spoločenské vedy