REAXYS

REAXYS sprístupňuje kolekciu aktuálnych vedeckých chemických informácií a patentov. Obsahuje abstrakty z vedeckej literatúry, patenty, informácie o chemických látkach a reakciách, obchodné informácie o výrobcoch a dodávateľoch a integruje experimentálne overené (nie vypočítané) chemické štruktúry: údaje o reakciách a látkach s plánovaním syntézy a ďalších experimentálnych postupov. To je doplnené pokročilým vyhľadávacím rozhraním, prepracovanou formou prezentácie výsledkov vyhľadávania a konkrétnych dokumentov. Poskytuje tiež nástroje na kreslenie štruktúrovaných vzorcov (chemické štruktúry), vyhľadávanie metodických protokolov chemických reakcií a tvorbu syntetických reakcií.

Súčasťou vyhľadávania sú aj bibliografické odkazy na publikované články s prepojením na tituly nachádzajúce sa v databázach SCOPUS a ScienceDirect.

Tematické zameranie:

  • organická, anorganická chémia
  • environmentálna chémia
  • lekárska chémia
  • prírodné vedy
  • analytická a fyzikálna chémia
  • materiálová chémia
  • biochémia
 
Adresahttps://www.reaxys.com/#/search/quick
Vydavateľhttps://www.elsevier.com/products/reaxys
JazykAnglický
ObsahChémia,  biochémia, prírodné vedy
Retrospektíva