Current Contents Connect

Prestížna polytematická bibliografická databáza. Obsahuje bibliografické údaje, obsahy a abstrakty odborných časopisov, kníh, web stránok a množstva ďalších. V súčasnosti je k dispozícii s retrospektívou od roku 1990. Zaradenie titulu do databázy Current Contents Connect (CCC) je prestížna záležitosť a výber podlieha prísnym kvalitatívnym hodnotením redakcie Thomson Reuters. Tituly, ktoré databáza Current Contents Connect obsahuje, sú tiež označované termínom „karentované“. V rámci licencie máte v Ústrednej knižnici sprístupnené nasledovné kolekcie:

– Biológia a vedy o životnom prostredí,
– Fyzikálne vedy
– Humanitné a sociologické vedy
– Chémia a náuky o Zemi
– Informačné technológie a strojárenstvo,
– Poľnohospodárstvo,
– Klinická medicína

Adresa

http://apps.webofknowledge.com/

Vydavateľ

Clarivate

Jazyk

Anglický

Obsah

Edície: Agriculture, Biology & Environmental Sciences
Social & Behavioral Sciences
Clinical Medicine
Life Sciences
Physical, Chemical & Earth Sciences
Engineering, Computing & Technology
Arts & Humanities

Retrospektíva

od roku 1998

Poznámky

Vstup do úplných textov, vyhľadávacie funkcie, prezeranie jednotlivých čísel časopisov