Web of Science CORE collection

multidisciplinárna bibliografická a citačná databáza, Ústredná knižnica poskytuje prístup k siedmym kolekciám. Obsahuje články z 12 000 časopisov a viac ako 160 000 konferenčných zborníkov. Bibliografické záznamy s abstraktmi sú prepojené na plné texty vydavateľov/prípadne k otvorenému full textu. Okrem dokumentov databáza poskytuje dáta k štatistickej analýze publikácií autora na základe tzv. citačných ohlasov (cited references). V rámci Web of Science Core Collection máte v Ústrednej knižnici prístup do nasledovných registrov:

– Science Citation Index Expanded, od 1985-present

– Social Sciences Citation Index, od 1985-present

– Arts & Humanities Citation Index, od 1985-present
obsahujú bibliografické údaje vrátane abstraktov a citácií prác z uvedených oblastí výskumu a vývoja, retrospektíva od r. 1985, týždenná aktualizácia, sleduje asi 11 000 titulov časopisov.

– Conference Proceedings Citation Index- Science, od 1990-present

– Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities, od 1990-present
poskytujú prístup k bibliografickým informáciám a autorským abstraktom príspevkov prednesených na 120 000 prestížnych medzinárodných konferenciách, sympóziách, seminároch, kolokviách a workshopoch venovaných najrôznejším vedným oblastiam od antropológie až po zoológiu.

– Book Citation Index– Science, od 2005-present

– Book Citation Index– Social Sciences & Humanities, od 2005-present
indexujú od roku 2005 do súčasnosti vyše 30 000 titulov vydaných kníh z oblasti prírodných, technických, lekárskych, spoločenských a humanitných vied, každý rok je pridaných viac ako 10 000 nových titulov.

Adresa http://apps.webofknowledge.com/
Vydavateľ Clarivate
Jazyk Anglický
Obsah Multidisciplinárne zameranie (prírodné vedy, technika, spoločenské vedy, umenie, humanitné vedy). WOS with Conference Proceedings poskytuje prístup k bibliografickým informáciám a autorským abstraktom príspevkov z prestížnych medzinárodných konferencií, sympózií, seminárov, kolokvií a workshopov venovaných najrôznejším vedným oblastiam od antropológie až po zoológiu.
Retrospektíva od roku 1985