Essential Science Indicators

Nástroj na štatistické a kvalitatívne hodnotenie, ktorého bázu tvoria štatistické a citačné dáta z ostatných databáz Clarivate. Ideálny nástroj hodnotenia pre vedúcich akademických a vedeckých pracovníkov, vydavateľstvá, grantové agentúry a analytikov. Umožňuje identifikovať najnovšie vedecké trendy, štatisticky analyzovať krajiny a inštitúcie podľa odborov, identifikovať potenciálnych partnerov a spolupracovníkov alebo štatisticky analyzovať publikácie zamestnancov.  

 

Adresa

http://apps.webofknowledge.com/

Vydavateľ

Clarivate

Jazyk

Anglický

Obsah

ESI poskytuje prehľad o svetových trendoch vo vede, o popredných vedcoch, špičkových inštitúciách a najcitovanejších vedeckých článkoch a prácach. Tento produkt sleduje viac ako 8500 periodík.

Retrospektíva

od roku 1999

Poznámky

Analytický nástroj poskytujúci prostredie a scientometrické nástroje na hodnotenie vedeckej činnosti, vedcov, inštitúcií, krajín a časopisov.