NEJM (New England Journal of Medicine) 

NEJM (New England Journal of Medicine)  je uznávaný ako popredný lekársky časopis a webstránka. Recenzované články a interaktívny klinický obsah určený lekárom, výskumníkom, pedagógom publikuje už vyše 200 rokov.

Adresa

https://www.nejm.org/

Vydavateľ

NEJM

Jazyk

Anglický

Obsah

medicína, biomedicína

Retrospektíva