Public Library of Science (PLOS)

PLOS je neziskové Open Access vydavateľstvo, ktoré poskytuje voľný prístup k článkom z medicíny a prírodných vied. 

PLOS Biology – voľne dostupné články z oblasti biológie
PLOS Computational Biology – voľne dostupné články z oblasti viacerých disciplín, od molekulárnej vedy, neurovedy a fyziológie až po ekológiu a populačnú biológiu
PLOS Genetics – voľne dostupné články z oblasti genetiky
PLOS Medicine  – voľne dostupné články z oblasti medicíny
PLOS Neglected Tropical Diseases – voľne dostupné články popisujúce najviac zanedbávané tropické choroby na svete
PLOS ONE – voľne dostupné články zachytávajúce výskum vo viac ako dvesto predmetových oblastiach naprieč vedou, inžinierstvom, medicínou a príbuznými spoločenskými a humanitnými vedami
PLOS Pathogens – voľne dostupné články venované výskumu baktérií, plesní, parazitov, priónov a vírusov

Adresa

https://plos.org/

Vydavateľ

PLOS

Jazyk

Anglický

Obsah

Biológia, Genetika, Medicína, Prírodné vedy

Retrospektíva

 

Poznámky

Open Access