American Physical Society

American Physical Society (APS) Journals Online obsahuje plné
texty z rozsiahlej kolekcie publikácií APS. Kolekcia obsahuje:

 • Physical Review (A – E),
 • Physical Review Letters
 • Physical Review X – Open Access
 • Physical Review Research – Open Access
 • Physical Review Accelerators and Beams – Open Access
 • Physical Review Applied
 • Physical Review Fluids
 • Physical Review Materials
 • Physical Review Physics
 • Education Research – Open Access
 • Physics – Open Access
 • Physical Review OnlineArchive (PROLA

Veľa z týchto publikácií sa špecializuje na jednotlivé odbory fyziky a obsahuje aj
rôzne multidisciplinárne výskumy z oblasti jadrovej, molekulárnej
fyziky a optiky.

Adresa

https://www.aps.org/

Vydavateľ

American Physical Society

Jazyk

Anglický

Obsah

Atomic, Molecular and Optical Physics, Condensed Matter and Materials Physics, Nuclear Physics, Particles, Fields, Gravitation, Cosmology, Statistical, Nonlinear, Soft Matter Physics

Retrospektíva

 od roku 1893

Poznámky

Vstup do úplných textov, vyhľadávacie funkcie, prezeranie jednotlivých čísel časopisov

NÁVODY

Navigating the APS Journals Homepage

Orientácie na domovskej stránke APS Jounals
video

Navigating the Physical Review Website

Orientácie na webovej stránke Physical Review
video