Arcanum digitheca

Full-textová databáza „Arcanum Digitheca (ADT)“ spoločnosti Arcanum Database Ltd. Umožňuje vyhľadávanie a prístup k dôležitým tlačeným zdrojom maďarskej histórie ako sú vedecké a odborné časopisy, denníky a týždenníky, encyklopédie, zbierky tematických kníh a iné. Poskytuje rýchle a jednoduché vyhľadávanie pre všetkých, ktorí sa zaoberajú hlbším a podrobnejším výskumom maďarskej histórie, predovšetkým v špeciálnych dokumentov. Umožňuje stiahnutie max. 50 strán na jedno zadanie.

Adresa

https://adtplus.arcanum.hu/en/

Vydavateľ

Arcanum Database Ltd.

Jazyk

Maďarský / Anglický

Obsah

história

Retrospektíva

od polovice 19. storočia do súčasnosti

Poznámky

Sťahovanie maximálne 50 strán na jedno zadanie