Britannica Online

Britannica Online je elektronickou verziou Encyclopaedia Britannica, založenou v roku  1768. Unikátny zdroj poskytuje presné, spoľahlivé a aktuálne  informácie.

 
Adresa https://academic.eb.com/
 Vydavateľ Encylopaedia Britannica
Jazyk Anglický
Obsah multiodborová databáza