DigiZeitschriften

Plnotextová databáza nemeckých akademických odborných periodík a časopiseckých článkov, servis pre vzdelávanie a výskum, poskytuje prístup do viac ako 200 nemeckých akademických periodík z 19 krajín sveta.

Databáza poskytuje komplexné plnotextové spracovanie titulov periodík od začiatku ich vydania. Časová úroveň spracovania niektorých periodík siaha do polovice minulého storočia.

Adresa

http://www.digizeitschriften.de/suche/ssearch/

Vydavateľ

Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen

Jazyk

Anglický

Obsah

Archeológia, umenie, história, egyptológia, ekonómia, vzdelávanie, Anglický jazyk a literatúra, Nemecký jazyk a literatúra, geológia, právo, matematika, filozofia, filológia, religionistika, hudba, knižnice a informačná veda

Retrospektíva

 priebežne

Poznámky

Prístup k plným textom, vyhľadávacie funkcie, prezeranie jednotlivých čísel časopisov