EZB (Elektronische ZeitschriftenBibliothek)

Elektronische ZeitschriftenBibliothek je online katalóg vedeckých a odborných periodík z knižníc a akademických pracovísk najmä v nemecky hovoriacich krajinách. Ak chcete zistiť, v akej knižnici sa nachádza Vami požadované periodikum, je to databáza pre vás. Katalóg EZB je v súčasnosti otvorený aj ďalším krajinám a počet zapojených inštitúcií kontinuálne rastie.

 
Adresahttp://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=SAV
VydavateľUniverzitná knižnica v Regensburgu
JazykAnglický
ObsahEZB umožňuje efektívne prístup z jedného miesta k tisíckam časopisov (úplné texty alebo abstrakty). Plnotextové články sú dostupné v rámci predplatného (licencované databázy SAV – EBSCO, JSTOR, ProQuest, SAGE Journals, ScienceDirect, Springer, Wiley Online Library), alebo sú voľne dostupné na internete. Tematické členenie na 41 vedných odborov.
PoznámkyPlatforma EZB umožňuje integrovaný prístup k tisíckam titulov periodík s rozličnou úrovňou prístupnosti (plné texty, abstrakty, ). Časopisecké články sú dostupné v rámci predplatného (licencované databázy SAV – EBSCO, JSTOR, ProQuest, SAGE Journals, ScienceDirect, Springer, Wiley Online Library), alebo sú voľne dostupné na internete. Databáza je tematicky rozčlenená na 41 vedných odborov, súčasťou je aj A-Z list titulov periodík.