GeoRef

Databáza American Geosciences Institute. Obsahuje základné informácie o dokumentoch z odboru geografie a geológie celého sveta. Okrem časopisov zahŕňa knihy, konferenčné príspevky, dizertačné práce a reporty od roku 1966 do súčasnosti. 

 

Komplexná databáza GeoRef obsahuje viac ako 2,8 mil. bibliografických záznamov literatúry o odboru geológie a geografie celého sveta. V GeoRef je indexované viac než 3 500 recenzovaných časopisov, ďalej obsahuje  knihy, mapy, správy štátnych orgánov, záznamy z konferencií, záverečné a dizertačné práce.

Adresa

https://pubs.geoscienceworld.org/georef

Vydavateľ

American Geosciences Institute

Jazyk

Anglický

Obsah

geológia a geografia celého sveta

Retrospektíva

od roku 1966 

Poznámky