GeoScienceWorld

GeoScience World je spoločný projekt šiestich organizácií: American Association of Petroleum Geologists, American Geological Institute Geological Society of America, The Geological Society of London Society for Sedimentary Geology, Society of Exploration Geophysicists. Od roku 2001 sú sprístupňované úplné texty viac ako 40 časopiseckých titulov z geologických a príbuzných vied previazaných s databázou GeoRef. 

 

Adresa http://www.geoscienceworld.org
Vydavateľ GeoScience World
Jazyk Anglický
Obsah areal geology, economic geology, engineering geology, environmental geology, extraterrestrial geology, geochemistry , geochronology, geomorphology, geophysics, hydrogeology, mineralogy, oceanography, paleontology, petrology, sedimentary petrology, soils, stratigraphy, structural geology